Regulamin

Ważna informacja dla Gości:

Akceptacja Regulaminu: Przypominamy, że dokonując rezerwacji, wyrażasz zgodę na przestrzeganie wszystkich punktów naszego Regulaminu.

Wyłącznie Noclegi: Podkreślamy, że apartament przeznaczony jest wyłącznie do celów noclegowych. Nie tolerujemy jakiegokolwiek innego wykorzystania.

Zero Imprez i Spotkań: W trosce o komfort wszystkich Gości oraz sąsiedztwo, stanowczo zabrania się organizowania w apartamencie imprez, spotkań towarzyskich, zarobkowych czy innych zgromadzeń. Naruszenie tego zakazu będzie skutkować natychmiastowymi konsekwencjami regulaminowymi, w tym możliwością anulowania rezerwacji bez zwrotu kosztów.

Dziękujemy za zrozumienie i współpracę w zapewnieniu spokojnego oraz bezpiecznego pobytu dla wszystkich naszych Gości.

‭+48 731 586 586‬

 

REGULAMIN I UMOWA NAJMU APARTAMENTÓW SR 16 SP. Z O.O.

 1. Akceptacja Regulaminu: Przystępując do rezerwacji lub najmu naszych apartamentów, akceptujesz niniejszy Regulamin i Umowę. Nieprzestrzeganie postanowień skutkuje sankcjami.

 2. Ochrona Danych Osobowych: Dane osobowe są chronione i nie będą udostępniane osobom trzecim. Zgoda na ich przetwarzanie jest warunkiem realizacji Umowy.

 3. Rozstrzyganie Sporów: Sąd w Bydgoszczy jest właściwy do rozpatrzenia ewentualnych sporów.

 4. Prawo do Odmowy: Odmówimy przyjęcia Gościa bez ważnego dokumentu tożsamości, pod wpływem substancji odurzających, lub w przypadku wcześniejszego naruszenia Regulaminu.

 5. Doba Hotelowa: Trwa od 14:00 do 11:00 następnego dnia.

 6. Zameldowanie i Wymeldowanie: Zameldowanie możliwe od 14:00. Wcześniejsze zameldowanie od godzin 8:00 możliwe po uzgodnieniu z personelem - dopłata 100 PLN. Pożniejsze wymeldowanie do godziny 16:00 po uzgodnieniu z personelem - dopłata 100 PLN.

 7. Opłata za brak opuszczenia apartamentu po zakończeniu rezerwacji: Naliczamy opłatę za następną dobę + 50% wartości doby za opóźnienie wymeldowania po 11:00.

 8. Opłaty i Płatności: Przyjmujemy płatności przelewem lub BLIK. Potwierdzenie przelewu jest wymagane.

 9. Zakaz Palenia: Naruszenie zakazu palenia skutkuje karą 1 000 PLN.

 10. Zakaz Organizowania Imprez: Zabrania się organizowania imprez towarzyskich. Kary za naruszenie: 5 000 PLN + pokrycie dodatkowych strat.

 

 1. Zakaz Działalności Zarobkowej: Wykorzystywanie apartamentów do celów zarobkowych, w tym prostytucji, jest surowo zabronione. Kary za naruszenie: 5 000 PLN.

 2. Odpowiedzialność za Zniszczenia: Najemca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za zniszczenia.

 3. Cisza Nocna: Obowiązuje od 21:00 do 08:00. Wizyty osób niezameldowanych są dozwolone do 21:00.

 4. Liczba Gości: Przekroczenie zadeklarowanej liczby gości skutkuje karą 200 PLN za każdą niezgłoszoną osobę za każdą dobę.

 5. Zgubienie Klucza/Pilota: Kary za zgubienie lub zniszczenie klucza/pilota: 100 PLN.

 6. Sprzątanie Końcowe: W cenie pobytu. Należy pozostawić umyte naczynia i sprzęty.

 7. Bezpieczeństwo: Goście są odpowiedzialni za zabezpieczenie apartamentu.

 8. Opłata Parkingowa: 30 PLN / doba za każdy samochód.

 9. Odstąpienie od Umowy: W przypadku rezygnacji, Klient ponosi pełny koszt rezerwacji.

 10. Depozyt: Za rezerwacje weekendowe możemy pobierać depozyt zwrotny 1 000 PLN.

 11. Odszkodowanie: Wynajmujący zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przekraczającego wartość opłat dodatkowych.

Zaakceptowanie warunków rezerwacji jest równoznaczne z pełnym zrozumieniem i akceptacją niniejszego regulaminu.

 

WAŻNE INFORMACJE - IMPORTANT INFORMATION

Wykorzystanie Apartamentu: Apartament przeznaczony jest wyłącznie do celów noclegowych. The apartment is to be used for accommodation purposes only.

Zakaz Organizacji Imprez: Zabronione jest organizowanie imprez, uroczystości, wieczorów kawalerskich/panieńskich, sylwestra, itp. It is strictly forbidden to organize parties, celebrations, bachelor/bachelorette parties, New Year's Eve, etc.

Limit Osób: W apartamencie może przebywać wyłącznie zadeklarowana ilość osób. Only the declared number of people are allowed to stay in the apartment.

Cel Wynajmu: Przed dokonaniem rezerwacji prosimy o przemyślenie celu wynajęcia. Please consider the purpose of your rental before making a reservation.

Konsekwencje Naruszenia Regulaminu: Złamanie zakazu będzie skutkować natychmiastowym usunięciem z apartamentu i naliczeniem regulaminowej kary. Breaking the rules will result in immediate removal from the apartment and the imposition of a contractual penalty.

 

 

Kary: Za zorganizowanie imprezy/uroczystości: 5 000 PLN. For organizing a party/celebration: PLN 5,000.

Zakaz Palenia: W całym apartamencie obowiązuje całkowity zakaz palenia.
The entire apartment is a strict non-smoking area.

Kary za Palenie: Za palenie w apartamencie: 1 000 PLN. For smoking in the apartment: PLN 1,000.

Prosimy o respektowanie tych zasad – myśl o komforcie innych gości oraz dzieci.


Please respect these rules – consider the comfort of other guests and children.